Mašina za indukcijsko grijanje u PDF-u

Razvoj mogućnosti mašina zavisi od proizvodnje ležajeva koji mogu raditi pri velikim brzinama rotacije. Moderni tip ležaja koji se koristi u mašinskoj industriji je ležaj sa indukcionim grejanjem. Ovaj ležaj ima nekoliko prednosti. Indukcijskim ležajevima za grijanje nisu potrebne mazive materije. Nema mehaničkog kontakta ... Čitaj više