Vakumska električna peć je tehnološki napredan sistem grijanja koji se koristi u raznim industrijama za primjenu na visokim temperaturama. Djeluje stvaranjem kontroliranog okruženja bez zraka i nečistoća, omogućavajući precizne procese toplinske obrade kao što su žarenje, lemljenje, sinterovanje i kaljenje. Svojom sposobnošću da postigne ujednačene stope grijanja i hlađenja, vakuumska peć osigurava vrhunska metalurška svojstva i poboljšan kvalitet proizvoda.

=