Superaudio frekvencijski indukcijski sistem grijanja

=