postupak indukcijskog žarenja

Postupak indukcijskog žarenja

HLQ Induction je lider u usluge indukcijskog grijanja uključujući indukcijsko žarenje. Indukcijsko žarenje omogućava preciznu i pouzdanu kontrolu svojstava metalnih materijala. Indukcijsko žarenje uglavnom se koristi za meko i otpuštanje naprezanja, nudeći ogromne prednosti u odnosu na konvencionalne metode. Indukcijsko žarenje omogućava termičko uklanjanje nečistoća tijekom svijetlog žarenja. Indukcijsko žarenje uglavnom se koristi u mekom žarenju i žarenju za uklanjanje naprezanja i nudi ogromne prednosti u odnosu na konvencionalne metode. Indukcijsko žarenje omogućuje termičko uklanjanje nečistoća u materijalu tijekom svijetlog žarenja.

Induction Annealing je toplotna obrada metala u kojoj se metalni materijal duže vrijeme izlaže povišenoj temperaturi, a zatim polako hladi. Žar uglavnom karakteriziraju inducirane mikro-strukturne promjene koje su u konačnici odgovorne za promjenu mehaničkih svojstava materijala. Krajnji cilj ovog postupka je smanjiti tvrdoću metala i poboljšati njegovu duktilnost.

žica od nerđajućeg čelika sa visokim frekvencijama

Usluge paljenja posebno se odnose na postupak dovođenja materijala do njegove najmekše moguće točke. Naš postupak kaljenja omekšava metal, ali ne u najvećoj mogućoj mjeri. Stupanj temperature ovisi o materijalu, maksimalnoj postignutoj temperaturi i dužini vremena hlađenja. Otpuštanje procesa ili ublažavanja stresa koristi se za negiranje efekata hladnog rada; to jest za omekšavanje i povećanje duktilnosti prethodno ojačanog metala. Unutarnji naprezanja se mogu razviti kao rezultat procesa plastične deformacije poput obrade ili brušenja, nejednakog hlađenja u procesu zavarivanja ili livenja ili fazne transformacije. Ako se unutrašnji naponi ne uklone, može doći do izobličenja i izvijanja. Žaljenje će ukloniti ove napore kada se dio zagrijava na preporučenu temperaturu, drži se dovoljno dugo i polako hladi do sobne temperature.

Zašto koristiti žarenje?

Moderno indukcijsko grijanje pruža mnoge prednosti u odnosu na druge metode zagrijavanja i obično se koristi za aplikacije žarenja. Zagrijavanje kroz indukciju pruža pouzdanu, ponovljivu, beskontaktnu i energetski efikasnu toplinu u minimalnom vremenu. Solid state sistemi su sposobni za zagrijavanje vrlo malih površina unutar preciznih tolerancija u proizvodnji, bez narušavanja pojedinih metalurških karakteristika. Indukcija se može koristiti ili za površinsko ili za zagrijavanje; moguće je žarenje u slučaju, ovisno o vremenu, temperaturi i karakteristikama materijala.

Indukcijsko žarenje je generalizirani pojam koji se odnosi na zagrijavanje metala na zadanu temperaturu, a zatim hlađenje brzinom koja će proizvesti rafiniranu mikrostrukturu. Pomoću indukcije, metal se može brzo zagrevati na temperaturu u kontrolisanim ponavljanim ciklusima, bez dodirivanja meta meta ili zagrevanja ambijentalne atmosfere koja ga okružuje. Posude za hlađenje obojenih metala obično su na otvorenom, što rezultira stvaranjem perlita. Obojeni metali, poput bakra ili mesinga, mogu se podvrgnuti brzom hlađenju gašenjem u vodi. Rezultati „omekšavaju“ materijal i čine ga lakšim oblikovanjem do potrebnog oblika.

Induction Annealing se obično koristi u obradi žica, preciznom oblikovanju alata i primjeni cijevi. Tipični materijali za indukcijsko žarenje uključuju aluminij, ugljični čelik i karbid. Neke od prednosti indukcijskog žarenja su: snaga na zahtjev; brzi toplotni ciklusi; eliminacija neprekidne snage na velikom području grijanja (tj. pećnici); ušteda troškova zbog smanjene potrošnje električne energije; direktno zagrijavanje metala, a ne okolnog zraka kao u postupcima konvekcije; sigurniji postupak od otvorenog plamena; poboljšana kontrola procesa za ravnomjerno grijanje i jednoliko zagrijavanje na zadanu temperaturu koja nije ovisna o vještini operatera.

Zašto odabrati HLQ indukciju za indukcijsko žarenje?

Mi smo lideri u industriji s indukcijskim grijanjem s uredima u Kini.

Indukcijsko žarenje je vrsta toplinske obrade indukcijskim grijačem, grijati metal na zadanu temperaturu i zatim hlađenjem brzinom koja će proizvesti rafiniranu mikrostrukturu. Pomoću indukcijskog grejanja, metal se može brzo zagrevati na temperaturu u kontrolisanim ponavljanim ciklusima, bez dodirivanja metala, materijal se obično hladi na otvorenom. Rezultati „omekšavaju“ materijal i čine ga lakšim oblikovanjem do potrebnog oblika.

Prednost žarenja indukcijskim grijanjem:

1. Visoke stope proizvodnje

2. Manje područja grijanja i neprekidne potrebe za napajanjem (tj. Pećnicom)

3. Uštedite troškove zbog povećane proizvodnje i smanjenih troškova rada

4. Jednostavno kontroliranje vremena i temperature grejanja


Budući da smo specijalizirani za indukcijsko grijanje, naši kupci imaju koristi od integriranih rješenja indukcijskog žarenja u mnogim industrijama.
Naši kupci izbjegavaju pretjerano rukovanje zalihama i dijelovima upotrebom indukcijskog zagrijavanja, što rezultira minimalnim otpadom i poboljšanim rezultatima uz nisku cijenu. Imamo vrhunsku tehnologiju, opremu i procesne jedinice koje zadovoljavaju najviše standarde kvalitete.

=