Mašina za indukcijsko grijanje u PDF-u

Razvoj mogućnosti strojeva ovisi o proizvodnji ležajeva koji mogu raditi pri velikim brzinama rotiranja. Suvremeni tip ležaja koji se koristi u mehaničkoj industriji je indukcijski grijači ležaj. Ovaj ležaj ima nekoliko prednosti. Indukcijski grejni ležajevi ne trebaju maziva. Nema mehaničkog kontakta između radnih dijelova ležaja. Djeluje tiho, uz malo trenja. Životni vijek ovog ležaja je mnogo duži od uobičajenog.
Analitičke metode za analizu termoelektričnih problema u indukcijskim ležajevima nisu prikladne.
Za predstavljeni model koristimo metodu konačnih elemenata za izračun. Zagrijavanje indukcijskih ležajeva treba pažljivo ispitati kada je razmak između radnih dijelova mali jer porast temperature može uzrokovati da se ležaj uhvati ......

indukcijski grejni ležajevi