indukcijsko lemljenje optičkih kablova

Indukcijski lemljeni optički kabl sa visokofrekventnim indukcionim grejnim jedinicama

Cilj Zagrijati pozlaćeni vijak i optički kabel na 475 ° F u roku od 8 sekundi za lemljenje
Materijal Zlatna cijevna cijev, optički kabel, predoblika za lemljenje
Temperatura 475 ºF
Frekvencija 270 kHz
Oprema DW-UHF-4.5kW napajanje sa posebno dizajniranom indukcionom zavojnicom.
Postupak Upotrebljena je posebno dizajnirana zavojnica ploče za koncentraciju s dva okreta za pružanje jednolike topline sklopu optičkih vlakana. Sklop je smješten u posebno dizajniranu učvršćenje, a zatim smješten unutar indukcijske zavojnice. RF snaga se primjenjivala dok lem nije potekao i stvorio čvrsti spoj.
Rezultati Dosljedni i ponovljivi rezultati postignuti su upotrebom DW-UHF-4.5kW napajanja i indukcijske zavojnice s toplotnim ciklusom od 5 do 7 sekundi, ovisno o vrsti lema (vidi donju tablicu lema).

Indukcijski lemljeni optički kabl