Princip indukcije lemljenja i lemljenja

Princip indukcionog lemljenja i lemljenja Lemljenje i lemljenje su postupci spajanja sličnih ili različitih materijala pomoću kompatibilnog materijala za punjenje. Dopunski metali uključuju olovo, kositar, bakar, srebro, nikal i njihove legure. Samo se legura topi i učvršćuje tijekom ovih procesa da bi se spojila s osnovnim materijalima radnog predmeta. Dopunski metal se uvlači u… Čitaj više