Zavarivanje visoke frekvencije

RF aparat za zavarivanje plastike

Proizvođač visokofrekventnih aparata za zavarivanje / RF PVC aparat za zavarivanje za zavarivanje plastike itd. Visokofrekventno zavarivanje, poznato kao Radiofrekvencijsko (RF) ili dielektrično zavarivanje, postupak je spajanja materijala međusobnim nanošenjem energije radio frekvencija na područje koje se spaja. Rezultirajući zavar može biti jak kao i izvorni materijali. VF zavarivanje oslanja se na… Čitaj više