Maksimiziranje efikasnosti i produktivnosti sa indukcijskom peći za topljenje aluminijuma

Maksimiziranje efikasnosti i produktivnosti sa indukcijskom peći za topljenje aluminijuma Indukcijsko topljenje je široko prihvaćena metoda za topljenje metala u industriji livnice. Nudi širok spektar prednosti uključujući brzo vreme topljenja, preciznu kontrolu temperature i smanjene troškove energije. Indukcijske peći za topljenje aluminija postale su sve popularnija opcija u industriji aluminija. Ovaj rad će… Čitaj više

Proizvođač peći za indukcijsko topljenje aluminija bakra

Proizvođač peći za indukcijsko topljenje aluminija bakra    

Primena indukcione peći za topljenje aluminijuma

Primena indukcione peći za topljenje aluminijuma Peć za topljenje, konstruisana kao kanalna indukciona peć, ima ukupni kapacitet držanja 50 t i korisnu izlivnu težinu od 40 t. Snagu topljenja proizvode četiri prigušnice postavljene pod definiranim kutovima na dnu peći sa ukupnim priključnim opterećenjem od 3,400 kW. … Čitaj više

=