Šta je indukciono žarenje?

Šta je indukciono žarenje?
Ovim postupkom se zagrijavaju metali koji su već prošli značajnu obradu. Indukcijsko žarenje smanjuje tvrdoću, poboljšava duktilnost i ublažava unutarnja naprezanja. Žarenje cijelog tijela je postupak u kojem se cjelokupni obradak žari. Kaljenjem šavova (tačnije poznatim kao normalizacija šavova) obrađuje se samo zona zahvaćena toplotom koja nastaje postupkom zavarivanja.
Koje su prednosti?
Indukcijsko žarenje i normalizacija osigurava brzu, pouzdanu i lokaliziranu toplinu, preciznu kontrolu temperature i jednostavnu linijsku integraciju. Indukcija obrađuje pojedinačne izradake sa tačnim specifikacijama, s kontrolnim sistemima koji kontinuirano nadgledaju i snimaju čitav proces.
Gde se koristi?
Indukcijsko žarenje i normalizacija široko se koristi u industriji cijevi. Takođe žari žicu, čelične trake, oštrice noževa i bakarne cijevi. Zapravo, indukcija je idealna za gotovo svaki zadatak žarenja.
Koja oprema je dostupna?
Svaki sistem DAWEI indukcijskog žarenja napravljen je da zadovolji specifične zahtjeve. U srcu svakog sistema je
DAWEI generator indukcijskog grijanja koji ima automatsko podešavanje opterećenja i konstantni faktor snage na svim nivoima snage. Većina naših isporučenih sistema takođe ima prilagođena rešenja za rukovanje i kontrolu.

cijev za indukcijsko žarenje