Istraživanje i dizajn o napajanju IGBT indukcijskim grijanjem

Istraživanje i dizajn IGBT napajanja s indukcijskim grijanjem Uvod Tehnologija indukcijskog grijanja koja ima prednost koju tradicionalne metode nemaju, poput visoke efikasnosti grijanja, velike brzine, upravljive i lako ostvarive automatizacije, napredna je tehnologija grijanja, pa stoga ima širok spektar primjene u nacionalnoj ekonomiji i društvenom životu. … Čitaj više

tehnologija indukcijskog grijanja PDF

Pregled tehnologije indukcijskog grijanja 1. Uvod Svi primijenjeni sistemi IH (indukcijsko grijanje) razvijeni su pomoću elektromagnetske indukcije što je prvi put otkrio Michael Faraday 1831. Elektromagnetsko indukcijsko grijanje odnosi se na fenomen kojim električna struja generira u zatvorenom krugu fluktuacija struje u drugom krugu smještenom pored ... Čitaj više