indukcijsko zagrijavanje za površinsko kaljenje čelika

Kinetika indukcijskog zagrijavanja za površinsko kaljenje čelika Kinetika indukcijskog zagrijavanja za površinsko kaljenje čelika ovisi o faktorima: 1) koji uzrokuju promjene električnih i magnetskih parametara čelika kao rezultat povećane temperature (te promjene dovode do promjena u količini apsorbirane topline na… Čitaj više