Injekcijsko prešanje plastike s indukcijskim grijanjem

Injekcijsko prešanje plastike sa mašinom za indukciono zagrevanje Injekcijsko prešanje plastike sa indukcionim grejanjem zahteva prethodno zagrijavanje kalupa na višu temperaturu, kako bi se osigurao pravilan protok ili očvršćavanje ubrizgavanog materijala. Tipične metode grijanja koje se koriste u industriji su parno ili otporno grijanje, ali su neuredne, neefikasne i nepouzdane. Indukcijsko grijanje je… Čitaj više