Osnove indukcijskog grijanja PDF

Osnovni fizički principi indukcijskog grijanja Karakteristike indukcijskog grijanja • Visoka temperatura u izratku (u većini slučajeva). • Velika gustina snage za kratko vrijeme grijanja (u mnogim primjenama). • Visoke frekvencije (u mnogim aplikacijama). • Termalni izvori su unutar obratka. Osnove indukcijskog grijanja Osnove indukcijskog grijanja.pdf