Tehnologija indukcionog oblikovanja čelične ploče

Tehnologija indukcionog oblikovanja čelične ploče

Tehnika zagrijavanja trokuta pomoću plinskog plamena koristi se za deformiranje čelične ploče u brodskoj konstrukciji. Međutim, u procesu zagrijavanja plamenom, izvor toplote je često teško kontrolirati i dijelovi se ne mogu efikasno deformirati. U ovoj studiji razvijen je numerički model za proučavanje tehnike zagrijavanja trokuta s više kontroliranim izvorom topline visokofrekventnog indukcijskog zagrijavanja i za analizu deformacije čelične ploče u procesu zagrijavanja. Da bi se pojednostavile brojne složene putanje tehnike zagrijavanja trokuta, predlaže se rotacijski put induktora, a zatim se predlaže dvodimenzionalni kružni model unosa toplote. Analizirani su protok toplote i poprečno skupljanje u čeličnoj ploči tijekom zagrijavanja trokuta s indukcijskom toplinom. Rezultati analiza se uspoređuju s rezultatima eksperimenata kako bi se pokazalo dobro
sporazum. Modeli izvora toplote i termo-mehaničke analize predloženi u ovoj studiji bili su efikasni i efikasni za simulaciju tehnike zagrijavanja trokuta u oblikovanju čeličnih ploča u brodogradnji.

Tehnologija indukcionog oblikovanja čelične ploče