Spajanje antena sa indukcijom

Spajanje antena žice za radio sa IGBT visokofrekventnim indukcijskim grijačem 

Cilj Zagrijavanje sklopa koaksijalne antene na 600 ° F u roku od 2 sekunde za primjenu lemljenja. Cilj je poboljšati postojeći postupak lemljenja za koji je bilo potrebno 10 do 15 sekundi.
Sastav aluminijumske antene promjera .250 ”, aluminijumski okvir, lemna pasta, boja koja pokazuje temperaturu
Temperatura 600 ° F
Frekvencija 333 kHz
Oprema DW-UHF-4.5kW napajanje, daljinska toplotna stanica sa jednim kondenzatorom od 1.2 μF i posebno dizajniranom indukcionom zavojnicom.
Proces Provedena su početna ispitivanja sa bojom koja pokazuje temperaturu kako bi se utvrdio profil grijanja i utvrdilo vrijeme do temperature. Zatim je pasta za lemljenje nanesena na sklop antene i aluminijumsku pločicu. RF snaga se primjenjivala dvije sekunde za zagrijavanje i strujanje lemnog spoja.
Rezultati Dosljedni i ponovljivi rezultati postignuti su unutar potrebnog vremenskog okvira od dvije sekunde. Pažljivo ispitivanje lemnog zgloba pokazalo je da je lem dobro tekao i formirao dobar, čvrst spoj.

Spajanje antena sa indukcijom