Optika za lemljenje za hermetičko brtvljenje

Lemljeni optički kabel za hermetičko brtvljenje s IGBT grijačem za induktivno lemljenje

Cilj Zagrijati Kovarovu stezaljku i optički kabel na 297 ° F u roku od 10 sekundi za primjenu lemljenja, kako bi se oblikovao hermetički zatvarač
Materijal Zlato obložen kabel, Kovarna cijev, lem i fluks
Temperatura 297 ºF
Frekvencija 360 kHz
Oprema DW-UHF-4.5kW napajanje sa posebno dizajniranom indukcionom zavojnicom
Postupak Upotrebljena je posebno dizajnirana zavojnica u obliku slova „C“ sa 4 okreta kako bi se obezbedila ujednačena toplina sklopa u blizini područja spoja. Ovim dizajnom zavojnica se može spustiti direktno na spoj; nije potrebno hvatati sklop vijka kroz zavojnicu. Fluks je nanesen na sklop na kojem su se trebali spojiti ferrula i optički kabel. RF snaga se primjenjivala 10 sekundi, što je uzrokovalo topljenje i lemljenje lema.
Rezultati / koristi Dosljedni i ponovljivi rezultati postignuti su s DW-UHF-4.5kW napajanjem i toplotnim ciklusom od 10 sekundi. Lem je tekao ravnomjerno i spojio optički kabel
ferment Kovar. Kompaktnog dizajna indukcijske zavojnice, vrlo mala površina zagrijana je s preciznom tačnošću.

indukcijsko lemljenje Optički kabl